Fisken

En fisk er en fisk, ikke sant? Våt og glatt, fullpakket med havets godsaker? Ikke sant?

Feil!

I likhet med alt annet som svømmer, går eller flyr på jorden, vil kvaliteten på kjøttet i stor grad være avhengig av det den spiser. Bevegelse, leveområde og vannkvalitet vil også påvirke smaken og næringsverdien i det som ligger på tallerkenen. Derfor bruker vi ikke kobber i nøtene for å holde dem rene – vi bruker vann i stedet. Vi gir ikke fisken vår kjemikalier eller kunstige fargestoffer.

Kort Sagt:

Vi vil aldri med viten og vilje gjort noe som kan ødelegge miljøet vi og lokalsamfunnet vårt er avhengige av. Det er bare sunn fornuft.

Sterk

Hvis du besøker anleggene til Kvarøy fiskeoppdrett, ser du laks som hopper i luften og vifter med halen. Vi liker å tro at det er fordi de er så glade for å være på Kvarøy, men gitt laksens kaldblodige natur er det nok ikke det som ligger bak.

Det vi i alle fall vet, er at fisken vår er sterk. Siden fjorden rundt og under anleggene våre er 120 meter dyp, har laksen mer vann og strøm å boltre seg i, noe som gir et lavere fettinnhold og en høyere kvalitet på kjøttet.

SUNN

Som fiskeoppdrettere prøver vi å etterligne naturens egen måte å ale opp laksen på og velger omhyggelig ut steder som har akkurat de riktige vannforholdene. I tillegg gir vi laksen mer rom, slik at den ikke står så tett i merdene våre (20 kg / m3) som på andre oppdrettsanlegg. Dette reduserer problemer knyttet til for mye fisk per kubikk og gir et friskere kjøtt som er mindre preget av stress.

LUSEBEKJEMPELSE

Lakselus er ett av de største problemene fiskeoppdrettere står overfor. Mange velger medisinske løsninger på problemet, noe som blant annet medfører forurensing av havet rundt merdene.

I Kvarøy bruker vi Stingray luselaser i stedet. Med høyteknologisk presisjon skyter laserne lusa slik at den faller av. Det er en miljøvennlig løsning som ikke påfører verken laksen eller omgivelsene skader.

FISK INN/ FISK UT

Forholdet mellom hvor mange kilo fisk og marine organismer (fiskemel/fiskeolje) i fôret som må til for å få 1 kilo laks, er én av de største utfordringene til bærekraftig fiskeoppdrett. Ved å fokusere på effektivitet og bruk av vegetabilske proteinkilder har vi redusert påvirkningen på villfisken i stor grad, og vi kan med stolthet fortelle at vi har et forhold på < 1:1 – det vil si at vi produserer mer fisk enn vi forbruker.

Uten kobber

Det er viktig for laksen at nøtene i anlegget er rene og uten alger. Mange oppdrettere impregnerer derfor nøtene sine med kobber for å unngå algevekst, men dette fører til skadelig utslipp som forurenser havbunnen.

Kvarøy Fiskeoppdrett bruker vi naturlig voks, pluss at vi med jevne mellomrom vasker nøtene med undervannsroboter. Det er litt mer komplisert og litt dyrere å gjøre det på denne måten, men hvor står det skrevet at god laks skal være billig?

UTEN KJEMIKALIER

Vi bruker ikke kjemikalier for å få finere farge på laksen, eller for å manipulere vekst, smak eller utseende på noen andre måter. Punktum.