Kvarøy

Fiskeoppdrett har vært i familiens eie i tre generasjoner. Det var Alf Olsen som i 1976 startet med lakseoppdrett som en av de første i Nord-Norge sammen med sønnen Geir.

Nå er

det sønnene til Geir; Gjermund, Håvard og svigersønnen Alf-Gøran – som driver Kvarøy Fiskeoppdrett. Vi vokste opp på og rundt fiskeoppdrettet, og da vi tok over i 2008, fortsatte vi å utvikle Kvarøy i tråd med ideen til forfedrene om å tilby laks med svært høy kvalitet uten at det går ut over verken miljøet eller fiskens velferd.

Våre foretningside

– å tilby laks med svært høy kvalitet uten at det går ut over verken miljøet eller fiskens velferd.

I dag,

er vi stolte over å kunne si at vi er, og har alltid vært, i tet på bærekraftig fiskeoppdrett. Vi er også stolte over at vi har skapt et langsiktig levebrød for våre ansatte, og en bærekraftig fremtid for innbyggerne på denne vakre øya. Men mest av alt er vi stolte over at stadig flere mennesker i stadig flere land oppdager den fantastiske smaken av Kvarøy-laks.

Fortsettelse følger …

våre ansatte

Vi vet det er en klisjé, men vi sier det likevel: Vi ville aldri kommet dit vi er i dag uten våre ansatte. Faktisk er det litt rart å kalle dem våre ansatte, siden de også er naboer og venner. Det gjør oss til en gjeng med tette bånd som skaper et inkluderende arbeidsmiljø, der alle vet vi at vi bryr oss om hverandre, selv når arbeidsdagen er slutt.

Filosofien

Det er bare 70 av oss på denne øya, og vi kjenner hver eneste sjel. Vi er et sammensveiset samfunn, smidd sammen av isolasjon og naturkrefter. Det sier seg selv at vi vet ett og annet om verdien av samarbeid og vennskap og hvor viktig det er å gjøre ting skikkelig.

Derfor har vi valgt en filosofi som handler om stolthet, ikke moteord som synergi, innovasjon og investering. Vi vet nemlig at så lenge vi gjør oss selv og sambygdingene på øya stolte, så har vi et flott produkt. Og hvis vi har et flott produkt, blir det ettertraktet over hele verden. Og det gjør oss stolte.

Derfor styrer vi unna forretningssjargongen og holder oss til en god og enkel filosofi. Litt som den deilige smaken på laksen vår.