ASC

ASC (Aquaculture Stewardship Council)-standarden er en miljøstandard fremforhandlet i samarbeid med WWF. Den setter strenge krav til hvordan fisken er produsert, med særlig fokus på å minimisere det miljømessige og sosiale fotavtrykket fra kommersiell akvakultur.

En ASC-sertifisering for ansvarlig oppdrett av sjømat gjør det mulig å vise våre kunder og samfunnet for øvrig at vår produksjon av mat foregår på en måte som reduserer mil-
jømessig påvirkning fra vår oppdrettsvirksomhet, at vi tar hensyn til nærområdet vårt og har gode arbeidsforhold for ansatte.

Kvarøy Fiskeoppdrett har alle sine lokaliteter sertifisert i henhold til ASC-standarden. Som en del av dette arbeidet vil en del dokumentasjon fra hver enkelt
lokalitet bli publisert her på vår nettside, slik at alle våre stakeholders (interessenter) kan få innblikk i vår drift.

EN ASC-SERTIFISERING GJØR DET MULIG Å VISE VÅRE KUNDER OG SAMFUNNET VÅR PRODUKSJON AV MAT FOREGÅR PÅ EN MÅTE SOM REDUSERER MILJØMESSIG PÅVIRKNING FRA VÅR OPPDRETTSVIRKSOMHET.

Lenker

Les mer om ASC her.

Vi avholder åpne allmøter hvert år, forrige allmøte var 28.03.2023 på Indre Kvarøy. Her kan du lese referat fra allmøte 2023.

Her kan du lese vår IPM (plan for forebygging av lakselus)

VÅRE LOKALITETER

Selsøyvær - Sertifisert
Movikodden - Sertifisert
Breiviken - Sertifisert
Olvika - Sertifisert
Ørnes - Sertifisert

- Her kan du lese mer om hver lokalitet -